søndag 26. oktober 2014

Halvor Heuch - Norsk drikke til Norsk mat

Bilete frå Din Mat
Halvor Heuch, sjølvaste mr Akevitt, sjefsdestillatør i Arcus, kjem til Voss og oss på Store Ringheim 13.11.

Me ser på det som ei stor ære at han fann tid til å koma her for å snakka om og visa korleis ein kan setja ihop ein heilskap av Norsk mat og Norsk drikke.

Opplegget vert slik at Halvor først vil ha eit lite kåseri (kurs) med bilete der han fortel om mat og akevitt.

Bilete frå Horecanytt
Deretter går me til bords og får servert ein god seks rettars middag med øl og akevitt.
Ein byrjar med det ljose lette til forrettar frå hav og innlandsvatn. Her er det lett akevitt og ljost øl.
Så vert det hovudrettar der ein også svingar innom indre strøk på Vestlandet med litt røykt mat mellom anna, no vert det kraftigare akevitt og øl.
Til sist kjem dessertane. Først er det ein trilogi med kraftig, barsk ost med ditto følgje før ein gjev seg over til det søte i følgje med akevittlikør og mørkt øl.

Bilete frå Aperitif
Hildrande du, den som ikkje er i himmelen då veit knapt sitt eige beste


Heile sesjonen med kåseri og middag med øl og akevitt kjem på kr 975,-. Ei rimeleg investering for å få eit glytt inn i ei verd du knapt trudde fanns, guida fram av den fremste kjennaren her i landet.

Er det noko for deg eller verksemda di kan de melda dykk på på 95406135 eller post@storeringheim.no

Me har ikkje uavgrensa med plassar så her er det første mann til mylne som gjeld,
Hjarteleg Velkomne til ein kveld utanom det vanlege:)