lørdag 19. mars 2011

Oppdatering 19.03.2011

No skjer det mykje overalt. Snikkarane kan no plata alle vegger og tak etter at elektrikar og røyrleggar har stappa dei fulle med røyrer og leidningar.Då ser det straks litt ryddigare ut.
Deretter er det på tide å byrja med detaljar som takbjelkar, bar og anna plukk.
Kjøkkenet er også straks ferdig til gipsing og å leggja golv og veggplater.
Inne i storastovo held ein ivrig mann frå Skutle Betong på å leggja skifer på golvet. Litt i tidlegaste laget for oss men vinteren har utsett så mykje for dei at det vert eit skikkeleg rush når våren kjem og det kan gjerast utearbeid, me kunne rett og slett risikera at dei ikkje hadde tid når det passte oss.
I møkakjellaren er det fullt arbeid med å klargjera for støyping. Det er lagt inn vatn og kloakk, røyr frå borehola og laga slukar. No er det avretting og isolering før det vert lagt jern og støypt.
Bak i svolene, i dei mørkaste krokane, ligg det ein mann frå Simm Ventilasjon og strevar med å få på plass resten av kanalane.
Retteleg triveleg er det å gå i maurtuva og sjå korleis alle desse flinke folka skapar løa om til den draumen me har bore på!
Litt bilete og film høyrer med.