lørdag 25. desember 2010

Jolastemning

Ja no er det verkeleg jolakort stemning her. Vårherre har drysst ned puddersnø i passelege mengder på hage og hus og laga ein nasjonal romantisk stemning rundt nøvene.
Jolafreden ligg døsig over heimen der me sit og gjer ingenting, ladar batteria til travle tider.
Me har fått igangsetjingsløyve etter litt utolig venting (6mnd) og startar for fullt no i melsdagane, då vert det nok meir liv og oppdateringar her på bloggen og.
Men til dess; Ha ei rettelg God og Fredeleg Jol!

torsdag 23. desember 2010

Igangsetjings løyve

Jihaa! Då har me omsider endeleg fått igangsetjingsløyve. Knappe seks månadar tok det so no vert det vinterbygging igjen. Det er litt disputt om det er arkitekten vår som har vore sein eller kommunen si byggesaksavd som har rota litt. Eg har vel litt meiningar om det men det får kvila no. Me legg det bak oss på vegen, men me gløymer det ikkje, det har vore nyttige erfaringar.
So no har me starta opp med å isolera bygget så me får på varme, deretter er det full guffe framover. Frost og tele gjer at me slit både med grøfter og utearbeid så det er utsett til våren.
Påbygget for ventilasjonsanlegget slit med same problemet, der veit me ikkje heilt kva me skal gjea men finn nok på noko.
I det heile er det problematisk og dyrt å byggja om vinteren men me hadde ikkje val denne gongen.

Med dette ynskjer me alle våre lesarar ei retteleg God Jol og eit godt år i vente.

Jorunn og Svein