søndag 7. august 2011

Mat frå grunnen og råvarer frå naturen

Me prøver å laga ein slik restaurant me alltid har sakna her i nærområdet. Me vil gjera det på vår måte og ikkje den mest lettvinte måten.
Me lagar all mat frå grunnen av og med råvarer så nær oss som mogeleg. Me driv og leitar opp småprodusentar av ulike ting i nærområdet, me prøver å finna sjømat frå området utanføre Vestlandet, me går i skogen og plukkar sopp, krydder og bær, fiskar i vatna på fjellet eller i Lønavatnet og har store voner til nyordninga med feltgodkjenning av hjortevilt.

Dette gjer at de som gjest hjå oss får ei matoppleving de ikkje får andre stader i nærområdet. Me vonar de set pris på dette og brukar staden og tilbodet vårt slik at me kan fortsetja på dette viset.