mandag 28. november 2011

Kokk?

Me er på jakt etter ein/ei kokk.
Me er på jakt etter ein kokk som vil følgja oss i jakta på den gode smaken, som har solid fagkunnskap, god fantasi, som vil laga gode, uvanlege rettar av lokalt råstoff, ståpå vilje og som trur han / ho kan halda ut med krevjande eigarar :)
Me er ikkje ein profilert stad enno, der berre navnet gjev ein løft på CVen. Men me har store ambisjonar og det rette mennesket lyt vera med på reisa mot å verta ein matstad som er ei reise verdt.
Kven me er (eller vil vera) kan de sikkert få eit gløtt av når de les gjennom denne bloggen og evnt ser på facebook profilen vår.
Store Ringheim er eit heilt tun, så langt er løo ferdig men det vert etterkvart både overnatting og andre ting.
I løo har me tre rom med servering - Konnbrotet, Floren og Tømmerstovo. Totalt 70-80 gjesteplassar fordelt på ca 120 stolar. Me har eit moderne storkjøkken med ein arbeidsstasjon og plass til ein til i trøngda.
Løo framstår i dag som eit spesielt bygg av svært høg kvalitet, me ynskjer å fylla ho med mat og opplevingar som står i stil med dette.

Er du rette personen så ta kontakt på post@storeringheim.no er du ikkje så hjelp oss i jakta med å dela denne posten på facebook profilen dykkar.

PS Dette hastar litt :)