torsdag 26. mai 2011

Nisser og Dverge, borer i bjerget..

Neidå, ikkje her, men boring og graving er det nok av. Det finnes vel knapt ein stein som ikkje er vend i tunet og rundt omkring no.
Flage Maskin har ein rigg ståande å hamra på oppsida av huset mitt. Luffen Maskin er her med ein minigravar og Skutle Betong har ikkje mindre enn tre gravemaskiner her - ingenting å sei på kapasiteten men det vert eit fæla rot :)
I dag kom både kjøkenet og trappa samstundes, eg trur dei hadde køyrt kolonne frå Osterøybrua.
I eit allereie overbelasta tun vart det sjølvsagt tendensar til kaos då begge skule lessa av samstundes men det ordna seg det og.
Så no har me trapp og kjøkken - manglar berre gass og litt meir montering så kan me slenga biffen i panno :)
onsdag 25. mai 2011

No hastar det :)

Me har så smått byrja å ta inn tingingar og har halvvegs bestemt ein opningsdato. Dette stressar sjølvsagt opp alle som driv på her no men eg tykkjer no likevel det er godt å ha litt press.
Vår Herre er ingen lagspelar for tida, han auser ned rikeleg med væta til fortviling både for Skutle som prøver å grava og ordna rundt huset, og for alle andre som må gå og vassa i gjørmo.
Inne er det eit yrande liv heile dagen, det er rimeleg mykje som skal monterast og fiksast og litt av eit puslespel med omsyn til kva som kan gjerast når og kven som må vera først og sist.
Så, etter arbeidstid for håndverkarane er det kveldsskiftet som kjem. Erlend og Svein har vore ivrige målarar og no er det meste måla. Det står att ein del fuging så ein må nok gå over att litt til men det ser ut som om me har kontroll på den biten.
Nede er golva flisa og fuga, glasa er sett i, oppe er tregolvet lagt, trappa kjem i morgon, det same gjer kjøkenet, møblar og kjøkenutstyr vonar me kjem til neste helg.
Under er det litt bilete frå ute og inne

tirsdag 10. mai 2011

Inne og ute

Fullt køyr både ute og inne for tida. Det byrjar sakte men sikkert å verta ferdig. For tida driv Skutle betong og legg skifer på golva, verkeleg fint vert det. Gjøstein driv og finpussar dei siste detaljane inne og skal snart kle og leggja tak på ventilasjonshuset. Vedaa røyrleggjar var innom i dag og skrudde opp litt røyrstussar og merkte opp for golvvarmen i andre høgda. Arnstein frå Horvei Elektro monterte spotlampar i taket, det vart veldig fint når dei lyste. Og ute er Skutle Betong i gang med å grovplanera hagen - og me? me driv og målar tak og vegger.
Under er litt bilete frå dagens dont.

mandag 2. mai 2011

Uteplassen

Det har vore litt stille her på bloggen ei stund no, bakgrunnen er nok at her på Store Ringheim er det langt frå stille. Det går så det susar dagen lang. Me satsar på å opna ein gong i slutten av juni så tida er knapp.
I dag var det endeleg klart for støyping av uteplassen. Den vart utplanert og forskala rett før vinteren kom i fjor haust, men me rakk ikkje å støypa.
No har han dukka opp att frå snøen og i dag tidleg kom betongbil og lang kranpumpe frå Voss Cement. Snedig reiskap det der, reknar med at trillebåre produsentane gremmer seg.
Det yrte med karar frå Skutle Betong og støypinga var unnagjort på ein augneblink.
No skal det turka ei stund så skal det leggjast skifer og dermed er uteplassen klar til "krymping" med ein liten uskuldig uteøl :)