lørdag 29. januar 2011

Straum

Straum er kjekt å ha. Fram til byrjinga av januar brukte me av vårt private abonnement, det viste seg å verta litt dyrt no når januarrekninga kom :(.
Då me kom i gang for alvor i byrjinga av januar var det sjølvsagt av høg prioritet å få lagt inn byggjestraum. Elektrikaren tok saka og i samarbeid med Voss Energi og Skutle Betong som måtte pigga opp ei grøft over gardsvegen, vart straumen henta frå stolpen og lagt inn i huset.
Straumen skal inn i eit hovudskap i kjellaren i den gamle landkummen. Eg rakk ikkje å vaska den før kulden sette inn i haust så det var ein litt guffen jobb å dra inn kabelen i landkummen, men det var ingen sure miner for det, berre forsiktige antydingar om at kjeringane kanskje ikkje vart heilt fornøgde til kvelden når dei kom heim...
So når straumen vel var komen inn var det dags for elektrikarane å byrja å leggja opp røyrer rundt i veggene. Snikkarane var ferdige med isolering og skulle til å henga opp gipsplater.

Mykje styr med å leggja opp røyrene slik at installasjonane vart mest mogeleg gøymde, det er viktig for oss å ta vare på den gamle konstruksjonen så godt det er mogeleg sidan den er sjela i bygningen. Dette har Horvei Elektro forstått og har gjort ein god jobb med å planleggja og utføra installasjonane så langt.Desse byggjer løo

På venstre sida i bloggen har me no laga til ei linkliste til dei som byggjer løo vår. Me har prøvd å finna dei som me har fått mest positive referansar på og gjort avtale med dei, me har ikkje hatt nokon priskonkurransar. Bakgrunnen er at bygging av eit slikt prosjekt er ei likning med litt for mange ukjende slik at det ville sannsynlegvis ha vorte høge anbodsprisar om dei ulike verksemdene skulle teke omsyn til alt som er ukjend.
So langt har dette fungert fint og me ligg i rute, me kan absolutt tilrå tenestene til desse verksemdene.

onsdag 5. januar 2011

Store Ringheim på Facebook

Me har også laga ein profil for verksemda på Facebook, der legg me ut mindre daglege oppdateringar, litt bilete osv.
De finn oss her, Trykk lik dette så kan de følgja med der og.

Saging og graving

Det er sågodt som ferdig isolert oppe på låven, no er snikkaren i gang med å stussa litt av kantane på tømmerveggene. Desse er berre grovkappa opprinneleg og aldri meint å vera inne i eit selkapslokale så litt finstussing må til.
Det er også laga til opningar inn høybrotet og kornbrotet. Mellom låven og høybrotet ligg golvet i same nivået så her vil det verta to samanhengande rom og god plass. I kornbrotet ligg golvet eit nivå høgare opp så her vil me setja inn ei dør og laga ei koseleg tømmerstove til litt meir intime mindre lag. Her har me sjansen til å slå oss laus med litt nostalgisk innreiding og, det kjem til å verta ein koseleg plass.
Snikkaren er i full gang med å laga beitskier av gamle stokkar som skal monterast i endastokkane i inngangane til brota.
Ute kjempa rme med å få inn straumen. Me må ha ein jordkabel bort til kabelen frå trafoen. Sidan me no ikkje kom igang før det vart både vinter og tele vert den lagt oppå jorda fram til telen har gått til våren men over vegen inn til løa må me grava han ned. På denne tida betyr det piggaggregat og ein enkel gravejobb tek brått nesten ein halv dag.

søndag 2. januar 2011

Full guff!!!

Jepp, igangsetjingsløyvet kom den 21.12. og sidan har me bygd på harde livet. Me er omlag ferdig med grov isoleringa, taket er nedlekta og plasta klart til plating og snikkaren held på og reinskjær opningane inn til romma oppe på låven. Dei skal avsluttast med beiteskier så det både vert meir solid og fint. Ellers skal me prøva å røra minst mogeleg av den gamle konstruksjonen. Dette er ei heilt spesiell løe og me vil gjera vårt til å ta vare på det unike ved ho. Det gjer nok bygginga både dyrare og meir tungvinn men det vert nok verdt det.

I morgon kjem så vonaleg elektrikaren vår og byrjar å strekkja trekkjerøyr, dette hastar litt så han ikkje seinkar snikkaren.
Ventilasjonsmannen er også såvidt byrja, om ikkje lengje kan han ta seg ein tur att og.
Eg tok ein slik 360 graders film i dag som eg har lagt ved her. Mykje rot men de kan nok få eit inntrykk av kor fint det vert til slutt.