torsdag 24. mai 2012

Buddha sin fødselsdag

Buddha sin fødselsdag!
Buddha sin fødselsdag kjem i år på andre pinsedag, ein heilagdag i kristendomen, men me vil feira han likevel.
Buddha sin fødselsdag var ein av dei store merkedagane i tempelet Gul Gulsa der Svein Ivar heldt til i 6 år, no vil han vidareføra denne fine tradisjonen  i sitt nye liv her i Noreg. Det vert sjølvsagt ikkje same festivitasen her som i tempelet men alle dei viktigaste ritane er med.
Vil de oppleva litt ekte Buddhisme så kan de ta turen oppom og vera med på bøna og fødselsdagsritualet, dette er gratis men det er høve å gje ein skjerv til utbreiinga av den Buddhistiske læra her på Voss.
Me vil også laga til Koreansk mat, og det skal vera ein te seremoni, desse kostar litt men er absolutt innan rimelegheita sine grenser (sjå lysing)
Ta turen oppom og ta del i ei lære som aldri har starta ein krig!

Buddha sin fødselsdag!


Me feirer Buddha sin fødselsdag på mandag 28.05

1600 ankomst

1630 Zen talk

1710 middag, Koreansk mat, kr 350,-

1820 meditasjon bön

1900 buddha sin fødselsdag rituale, offer til utbreiing av Buddhismen

1930 te seremoni, kr 150,-

Hjarteleg velkomne til Buddhistar og andre