fredag 16. mars 2012

Ølkvelden utsett

Desverre vart det altfor lite påmelding til at ølkvelden kunne gjennomførast så den er utsett til over påske.
Me vonar at folk har litt betre tid då og prøver til att:)