søndag 24. oktober 2010

Tempus fugit

Jaudå, tida fyk. No er første snøen komen og ser ut til å verta liggjande. Me sit og ventar på å få løyve til avkøyrsle, slik at me kan senda byggeløyvesøknad, slik at me kan ha oppstartsmøte og planleggja, slik at me kan koma i gang....
Minner litt om gode gamle folkeeventyr dette her - eller om høna og egget, kven kom først :)
Vel, ting ordnar seg nok, imens sit me og prøver å planleggja dette så godt me kan. For tida er det innandørs det gjeld, me prøver å få på plass eitt brukande kjøkken som me har råd til, me skal bestemma oss for kva stolar, bord, dekketøy etc som me vil ha og som me har råd til. Ikkje lett men me skal nok få det til.
Det er også snart på tide å byrja å arbeida med skjenkesøknaden, ein av oss må på kurs og verta godkjende som skjenkestyrar osv. Det me har lært så langt er at ting tek tid så me må berre koma endå lengre på forkant.
Me har fått løyve til påkopling av kloakken så forsåvidt kan me byrja å grava grøft for den, før snøen kjem - eller etter at den har fare :). Det kan vera me kjem i gang med det til veka for det hastar kanskje litt. Grøfta er lang, bortimot 200 meter, så det tek si tid.