tirsdag 11. september 2012

Fly and dine :)

bildeinfo
Photo Voss Vind Website

Feel the sensation of free falling at Voss Vind and land happily at Store Ringheim Restaurant. Share your experiences over an excellent and romantic candle light dinner in the cosy restored old barn.

Eller på godt Norsk: Kjenn den pirrande kjensla av fritt fall på Voss Vind før de går inn for landing på Store Ringheim Restaurant. Del opplevingane over ein god middag med levande ljos i ein stilfull, koseleg restaurert gamal låve.

Me har altså slege oss litt i saman med naboen vår, Voss Vind, og laga eit opplegg der grupper og einskildpersonar kan kombinera ei fantastisk oppleving med eit fantastisk måltid og ein koseleg kveld. Det burde vera uslåeleg, berre på Voss at dette er mogeleg.

Våre trufaste følgjarar har sjølvsagt allereie sett at dette er del av ei jolabordpakke, men det gjeld sjølvsagt ikkje berre jolaborda. Dette er garantert eit opplegg som tilsette i eit firma, venegjengar og mange andre grupper vil setja stor pris på.
Og prisen på pakken er absolutt overkomeleg; 1200,- kroner pr person for ein koseleg og minneverdig ettermiddag/kveld burde absolutt vera overkomeleg.

Ta kontakt på 95406135 eller post@storeringheim.no for å avtala tid og meny

Prepare for landing, fasten seatbelts and put chairs in upright position...