mandag 9. juli 2012

Epostadresse og hakkefantar

Jorunn sin epost har vorte hakka av nokre lakabadla som brukte ho til å senda epost i hytt og pine, resultatet vart at kontoen vart stengd og er umogeleg å opna att. Det er difor ikkje nokon vits i å senda epost til den adressa og me har stroke ho som kontaktadresse her i bloggen.
Beste måten å koma i kontakt med oss på er pr tlf 95406135 eller epost post@storeringheim.no

Og hugs- ope frå torsdag til søndag, lunsj 12-16 og middag frå 17-21.
Grupper over ti personar kan også tinga middag andre dagar.

Beste lunsjen på Voss:)