torsdag 26. mai 2011

Nisser og Dverge, borer i bjerget..

Neidå, ikkje her, men boring og graving er det nok av. Det finnes vel knapt ein stein som ikkje er vend i tunet og rundt omkring no.
Flage Maskin har ein rigg ståande å hamra på oppsida av huset mitt. Luffen Maskin er her med ein minigravar og Skutle Betong har ikkje mindre enn tre gravemaskiner her - ingenting å sei på kapasiteten men det vert eit fæla rot :)
I dag kom både kjøkenet og trappa samstundes, eg trur dei hadde køyrt kolonne frå Osterøybrua.
I eit allereie overbelasta tun vart det sjølvsagt tendensar til kaos då begge skule lessa av samstundes men det ordna seg det og.
Så no har me trapp og kjøkken - manglar berre gass og litt meir montering så kan me slenga biffen i panno :)